Niekedy vyzerá u nás svatočný obed aj takto jednoducho.