Tento recept u nás už patrí skoro k tradícii, robievame si ho často, hlavne keď sa nikomu nechce dlho stáť v kuchyni.