Tento recept poznám zo školskej jedálne, robievala ho doma aj mama a ten jej bol lepší.