Manžel pripravil takýto rýchly obed (ale veľmi chutný, na to že skoro vôbec nevarí) pre nás dvoch, keďže ja som nestíhala a prišla som neskôr domov. Povedal mi, že také jedlo mu varieval jeho starý otec, keď ho strážil.