V sobotu sme nakúpili viac pečiva, ako sme stihli zjesť, tak sme ho dnes zužitkovali.