Keď mám dosť vyvárania, tak býva u nás studená večera.