Mamka je chorá, tak sme si s bratom prichystali večeru.