Ideme v nedeľu preč, tak sme si nedeľný obed urobili v sobotu.