A po skúške bagiet sme skúšali plnené, na želanie detí, s párkami. Cesto to isté ako u bagiet.