Takto sme tento rok zužitkovali menšiu časť úrody orechov.