Keď sa v takomto počasí nechce nič robiť a už vôbec nie variť…