Zase raz tradícia, deti ma prehovorili na kysnuté záviny.