Keď sa u nás nazbiera viac vajíčok, rozkážu si deti k raňajkám vajíčkovú nátierku.