Táto polievka patrí u nás k slávnostným polievkam, robievame ju obyčajne, keď sa niečo oslavuje, alebo keď sú hody.