Keď už je ten fašiang, tak som rodinke prichystala šišky, také na rýchlo, bez kysnutia.