Niečo rýchle na dnešný obed, keďže sme nemali moc času na varenie.