Musím si uložiť tento recept, lebo všetci sa vyjadrili, že také dobré mäso ešte nejedli.