Keďže deti stále vymýšľajú, že sú hladné a syry a maslo už na chlieb nechcú, tak potom vymýšľam zase ja, akú nátierku pripraviť. Dnes z toho vyšla takáto.