Tak a už máme aj veľkonočného barančeka upečeného, už môžeme oddychovať.