Naposledy sme kúpili kačicu aj s drobkami, kačica už je zjedená, tak sme si dnes pripravili polievku z drobkov, čo zostali.