Raz za čas dokážem deti presvedčiť na moju obľúbenú polievku s krupicovými knedličkami.