Takto chystám raňajky, keď sú u nás na prázdninách sestrine deti.