Tradičné žĺtkové rezy nemôžu u nás chýbať na žiadne sviatky.