Podarilo sa mi zachrániť trocha rezancov, taká menšia torta vyšla, ale malo tam ísť viac rezancov, aby bolo vidieť rozdelenie vrstiev.