Nie každý deň musí byť na obed veľký kus mäsa. Niekedy stačí aj tradícia…