Tip na prílohu k omáčkam, nemusí byť len z bielej múky…