Moja stará mame varievala takéto večera, keď nás ako deti strážila.