A posledné višne zo záhrady skončili v makovom koláči.