Nie je to síce tradičný nedeľný sviatočný obed, ale deti si rozkázali, aspoň nemám veľa roboty s varením…