Obľúbili sme si doma krupoto, vždy pri ňom používam zeleninu, čo máme akurát doma.