Ohlásila sa na návštevu kamarátka s deťmi, tak som išla rýchlo nachystať pohostenie, o ktorom som vedela, že bude deťom chutiť.