Taká ľahká nedeľná večera alebo ľahký snack pre návštevu kamarátok.