Deti chceli pripraviť tortu babke k sviatku, tak som im trocha pomáhal.