Niekedy treba vyskúšať aj niečo netradičné, spojenie ovocia s červenou repou napríklad.