Nahromadili sa nám doma vajíčka, tak som k raňajkám nachystala obľúbený vajíčkový šalát.