Začína teplejšie obdobie a to sa mi nechce dlho stáť pri sporáku a vyvárať.