Nezostalo nám žiadne pečivo a keďže sa mi nechcelo do obchodu, tak som sa takto vynašla.