Niečo na zajtra k pôstnemu obedu, aj keď deti museli hneď brať vzorku :-).