Pri čítaní knihy o prešporských pekároch som našla zmienku o vianočnom pečive mandoletti, tak som skúšala.