Mali sme doma viac bryndze, ako sme stihli zjesť, tak skončila v pagáčikoch.