Maliny začali rodiť vo veľkom, tak zostalo trochu aj na nejaký ten koláč.