Boli sme na hubách, nebolo ich veľa, tak som ich hneď využila pri varení.