Konečne mi narástla žerucha, tak som ju musela hneď zužitkovať.