Manžel kúpil veľa reďkovky, tak časť skončila v zdravej nátierke.