Robievam podobne bagety, ale s rozkvasom, teraz rýchlejšia verzia a ešte k tomu naplnené.