A zase vyskúšaná nejaká špecialita s príchuťou Ázie.