tipy a triky do kuchyne

Návod ako prežiť bezpečne v kuchyni

Vedeli ste, že 70 % zo všetkých úrazov sa stane v kuchyni a domácnosti?

Veľa takýmto nehodám sa dá zabrániť správnymi tipmi a trikmi:

 • Pri práci v kuchyni sa sústreďte na prácu, najviac nehôd sa stáva kvôli nedostatku koncentrácie.
 • Čistota v kuchyni je najlepšou prevenciou. Hneď utrite vyliaty olej alebo iné tekutiny, aby ste predišli nebezpečenstvu pošmyknutia sa alebo dokonca požiaru.
 • Dávajte pozor aj na svoje oblečenie a vlasy. Dlhé rozpustené vlasy alebo dlhý rukáv pri sporáku môžu ľahko vzbĺknuť.
 • Ak zohrievate tuk v panvici, neodchádzajte od sporáka. Dbajte na to, aby sa tuk neprehrieval.
 • V domácnosti, kde sa často varí, by nemal chýbať hasiaci prístroj a lekárnička.
 • Dbajte na to, aby držadlo panvice nevytŕčalo cez sporák. Vzniká tak nebezpečenstvo, že niekto strhne panvicu zo sporáku.
 • Ak idete čistiť elektrický prístroj, vždy najprv vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 • Nikdy nenechávajte nože ostrou časťou smerujúc nahor a nehádžte ich do preplneného drezu. Po chvíli môžete na ostrý nôž zabudnúť.
 • Nešetrite na nesprávnom mieste. Vyraďte kuchynské spotrebiče, ktoré už nie sú plne funkčné, a rozbitý porcelán alebo sklo.
 • Pri používaní mixéru alebo prístrojov na mletie, nepoužívajte prsty na dotláčanie potravín.
 • Ak by začal horieť tuk na panvici, nikdy nehaste vodou. Ak nemáte v kuchyni deku na hasenie, použite pokrievku na panvicu a panvicu ňou prikryte.
 • Aj malé zranenia okamžite ošetrite, aby ste predišli vzniku infekcie.
 • Pri popáleninách dajte ihneď postihnuté miesto pod studenú vodu.
 • Ak by v kuchyni prišlo k nehode s elektrickým prístrojom, okamžite odpojte sieťovú zástrčku. Nikdy sa nedotýkajte postihnutého človeka holými rukami, iba suchým uterákom.


Zanechať komentár

Všetky práva vyhradené © 11A s.r.o.